Συμμετέχουμε στους "Teachers4 Europe" για το έτος 2015

Το πρόγραμμα για τη συμμετοχή μας στους  "Teachers4 Europe"

Το δέντρο της φιλίας και τα θετικά λόγια που έγραψαν τα παιδιά.

Comment Stream