ČÁSTICE

Částice se skládají z atomu.

Škodí nám: když chceme utřít špínu a při hraní

Pomáhají nám: při růstu rostlin a při psaní

Částice se pohybují:

- DIFÚZE -promíchání látek

- BROWNŮV POHYB - neustálí pohyb

Částice jsou z malých částeček látky.

- Které jsou vyrobeny z :

- ATOMU - jádra - protony a neutrony

                - obal - elektrony

- IONTU - kladné a záporné

- PRVKU - látka

- SLOUČENIN - sloučení prvků

- MOLEKUL - dva atomy

Comment Stream