Tradičná architektúra európskych štátov

Túto tému som si vybrala pretože ma veľmi zaujala. Architektúra je veľmi zaujímavá.

V jednotlivých štátoch sú veľmi krásne budovy.

                                                 Grécka architektúra

Grécka architektúra (antická architektúra)-Pri pohľade na grécky chrám máme sklon považovať za jeho hlavnú časť stĺpy. Sú najnápadnejšie a najtypickejšie, z funkčného hľadiska mali však len druhoradý význam.To hlavné, bez čoho by chrám nebol chrámom, sa skrývalo za nimi: „príbytok boha“ v podobe obdĺžnikovej siene bez okien, kde v pološere stála kultová socha.

Dórsky stĺp vystupuje rovno z dlážky, po celej výške drieku má vyhĺbené žliabky spojené ostrými hranami, ukončený je hlavicou s okrúhlou podložkou a štvorhrannou platňou.

Iónsky stĺp stojí na pätke, žliabky má oddelené tupými hranami a hlavicu stvárnenú do dvojitej previsnutej špirály . V porovnaní s dórskym je štíhlejší.

                                                                                             http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/kultu...

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cka_architekt...

http://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/5660-...

Talianska architektúra


Racionalizmus bol smer talianskej architektúry. Taliansky architekti sú známy tým, že i v súčasnej ekonomickým diktátom riadenej dobe sa nesnažia len o funkčnosť stavby, ale vždy majú na pamäti jej estetický dojem.To je obzvlášť vidieť na talianskych diaľničných križovatkách.

Samotné mestá sú stavané veľmi pozemkovo úsporne. Úzke a krivoľaké uličky boli v histórii dôležitým obranným prvkom - nepriateľský vojaci dobívajúci mesto v nich často zablúdili a zomreli hladom, prípadne si ešte nevedome predĺžili utrpenie jedením zabavených a pokazených lasaní.

http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Taliansko

http://sk.wikipedia.org/wiki/Racionalizmus_%28tali...

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/kultu...

                                                  Španielska architektúra

Celkom osobité a originálne stvárnenie Gaudího stavieb spájajúcich secesiu, modernizmus, motívy z živej prírody, nádych španielskeho orientu a výrazných farieb dotvára architektonický fond mesta a robí Barcelonu celkom unikátnou a zvláštnou. Antonio Gaudí, predovšetkým vďaka svojmu mecenášovi pánovi Güellovi, realizoval po meste celý rad stavieb, z ktorých je niekoľko zapísaných aj do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Sagrada Família, symbol novovekej Barcelony, celkom iste patrí k najstarším staveniskám na svete.

Güellov park sa nachádza v kopci pomerne ďaleko severne od centra. Po parku sú posiate drobné Gaudího stavby, farebné a originálne rozprávkové domčeky. Gaudí tu tiež využíva terén kopca na stavbu krásnych kamenných arkád, malých kolonád a chodníčkov.

http://spanielsko.orbion.com/sk/barcelona/sprievod...

http://sk.wikipedia.org/wiki/Barokov%C3%A1_archite...

http://refresher.sk/23253-Povodna-spanielska-archi...

                                                   Portugalská architektúra

Portugalsko charakterizuje členitá krajina, moderné mestá, pokojný vidiek a výrazné tradície. Portugalská architektúra má vďaka bohatej histórii silné korene a tradície.

Manuelský sloh- Časté sú motívy morskej a exotickej fauny a flóry popri náboženských motívoch. Kresťanské symboly sú často vyobrazené s exotickými prvkami, pomôckami námorníkov, lanami, mušľami, vlnkami a pod.

Rumunská architektúra

Svetové dedičstvo UNESCO. Národné dedičstvá Rumunska: Opevnené kostoly v okolí Brašova.

Hoci sa dnes Brašov považuje za jedno z najkrajších miest Rumunska, k tomuto štátu bol pričlenený až v roku 1918.Turistov najviac láka jeho historické centrum, ktoré sa nachádza v strede mesta.

Bram Stoker svojím najznámejším dielom rozvíril hladinu inšpirácie nejednému umelcovi. Po stopách strašidelného príbehu sa radi vydávajú aj cestovatelia.

http://dromedar.topky.sk/cl/1000021/1342571/Do-Rum...

http://www.icr.ro/praha/rumunska-architektura-osob...

http://www.icr.ro/praha/kulturn-daje/architektura-...

Chorvátska architektúra

V chorvátskom vnútrozemí prevláda barokoví sloh, charakterizovaný bohatou ornamentikou a expanzívne tvary .Ak sa podrobne pozriete na popis mesta, charakteristiku, informácie a podobne, pochopíte, že Záhreb je mestom krás, svetla, histórie ale aj modernej architektúry.  

Vyberajú si ho mnohí architekti domáci ale aj zahraničný. Mnoho stavieb by ste skôr orientovali do vyspelejších krajín.

Maďarská architektúra

Okolo dvoch výrazných osobností – Imreho Makovcze a Györgyho Cseteho – sa od 60. rokov sústredila skupina architektov a výtvarníkov, ktorá vytvárala veľmi zvláštne stavby, inšpirované starou drevenou ľudovou architektúrou maďarskej dediny.

Tak začali vznikať kostolíky,farmy či obytné domy. Modelované drevené konštrukcie veľmi dobre korešpondovali so svojím okolím a stali sa postupne veľmi populárne. Len málo stavieb je však skutočne originálnych.

Francúzska architektúra

Gotická architektúra- Charakteristickými znakmi gotickej architektúry je štíhlosť tvarov smerujúcich nahor.

Charakteristickým znakom gotickej architektúry je lomený oblúk používaný na oknách, portáloch a klenbách. Okná sú štíhle, úzke, zakončené lomeným oblúkom. V priečelnej časti chrámov sa robili okrúhle okná - ružice.

Interiéry stavieb sú rytmizované prostredníctvom zväzkových pilierov a krížovej klenby.

Moldavská architektúra

Typická panelová či kocková architektúra je na každom rohu.

Červeno-biely kostol s čiernou strechou spolu s ďalšími budovami kompexu stojí uprostred projektu perfektne spracovaných terénnych úprav a záhradnej architektúry.

Comment Stream