ITEC na naší škole

Krátká zpráva z projektu

Co je to ITEC?

Cíl projektu

načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi

Výstupy projektu

projekt vytvoří sadu výukových scénářů/modulů a tyto scénáře ověří v praxi na více než 1000 evropských třídách ze 14 zemí

Výukové moduly:

kladou důraz na využívání informačních a komunikačních technologií ve všech předmětech v každodenní výucejsou rámcové a nejsou vázány na žádný konkrétní předmět, jsou využitelné ve všech předmětechvyužívají běžně dostupného vybavení škol, které je k dispozici v průměrné evropské tříděkladou důraz na využití on-line aplikací, které jsou k dispozici zdarmtechnologie jsou v projektu chápany jako základní nástroj, který žákům a učitelům umožňuje např. jednoduše navázat kontakt s reálným světem a životem (propojení školy s okolním světem), vyhledávat a zpracovávat informace, prezentovat informace ostatním a sdílet je s dalšími i mimo školu a za hranicemi, experimetovat apod.

Třída 9.A

Třída 9.A v tomto projektu pracovala na brožuře, která by jim i jejich spolužákům pomohla při studiu angličtiny. Práce probíhala ve skupinách. Každá skupina si vybrala oblasti, které jim v angličtině dělají potíže a snažili se je pak přehledně zpracovat a vytvořit brožuru, která  obsahuje práce všech skupin.

Zkoušeli také o své práci informovat okolí - vyzkoušeli si blogování.

Nakonec o své práci natočili žáci video.

Třída 7.B

Třída 7.B pracovala na tvorbě interaktivních plakátů, které mohou sloužit k výuce tématu Pohyb. I tady práce probíhala ve skupinách. Vzniklo několik plakátů různé úrovně.

Žáci si také vyzkoušeli blogování.

Nakonec o své práci natočili video.

Tackk it up!