Výpisky pracovní list

Elektromotor, Proud a napětí, Transformátor, Rozvodná síť,

Elektromotor

= Základní části: Rotor, Stator, Komutátor

Pohyblivá část: Rotor

Nepohyblivá část: Stator


Transformátor

= skládá se 2 cívky (primární a sekundární), společné jádro, počet závitů

Vypočet transformačního poměru: P= n2/n1

P= Transformační poměr

Jeli p>1 jedná se o transformaci dolů

Jeli p<1 jedná se o transformaci nahoru

N1 = 200 závitů   N2 = 100 závitů       P= 100/200  P= 0,5 (transformace dolů)

Zadání: N1 = 100    N2 = 3000         

             N1 = 12        N2 = 120

Střídavý proud

= znázorňujeme ho graficky sinusoidou

Přístroj který vyrábí střídavý proud je Alternátor

Rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem?

Stejnosměrný= stejný směr a velikost

Střídavý= změna směru a velikosti

T= ..doba, za kterou se jednou magnet otočí kolem cívky

Im=..maximální hodnota

i=.. aktuální velikost proudu

f= 1/T


Rozvodná elektrická síť

= soustava drátů, kabelů a vodičů

Typy elektráren= Vodní, Tepelná, Jaderná, Solární

Rozvodna je umístěna před městem

slouží ke snížení na vysoké napětí

   Comment Stream