Isaac Newton

                                                           Proč padá jablko ze stromu
                                                             už  díky Newonovi znám.
                                                          Jak se však dostalo nahoru,
                                                                   marně se ptám.

Narodil se 4.  ledna 1643  v Londýně. Zemřel  31. března 1727.

Byl anglickým fyzikem, matematikem, alchymistou, astronomem a teologem.

Vynálezy:  Rozvoj klasiské mechaniky, Rozvoj matematiské analýzy, Objev disperze světla a rozvoj optiky.

Dílo: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ( Matematické principy přírodní filozofie) a Optika

Newtonův gravitační zákon

                                                           Rodiště Isaaca Newtona

                                                            podpis Isaaca Newtona

Comment Stream