Els dimarts amb Morrie
de Mitch Albom

"Quan aprens a morir, aprens a viure"

Després d’alguns anys en Mitch es retroba amb el seu antic professor, en Morrie, que és a punt de morir a causa d’una malaltia degenerativa, l’ELA. Arran d’això reprenen el contacte que havien tingut mentre en Mitch era a la universitat i davant la situació en que es troben en Morrie decideix impartir la seva última classe, la qual tractarà sobre el sentit de la vida i els pilars en que aquesta s’hauria de recolzar.

A partir de la lectura d’aquest llibre he extret algunes reflexions, relacionades amb el món de l’educació, que tot seguit comentaré. Abans de començar però, voldria destacar que Els Dimarts amb Morrie va més enllà de l’àmbit merament acadèmic. Al meu parer, està centrat en l’educació moral, ètica i fins i tot emocional, és a dir, en la formació de persones com a tals.

En primer lloc, en aquest llibre es pot veure com la figura del professor pot esdevenir un referent, i es que en Morrie ho és per en Mitch, qui l’admira. Els docents haurien de ser models per als seus alumnes i que ens ells veiessin reflectits les conductes apropiades. També m’agradaria parlar sobre la importància dels vincles entre que es poden generar entre professor i alumne. Aquests es poden desenvolupar tant de forma cognitiva com afectiva. Personalment, que aquest tipus de vincles es produeixin són un incentiu per ambdues parts i suposen una motivació extra, i no podem oblidar que això generarà un millor ambient a l’aula la qual cosa serà favorable per el conjunt. En el llibre es tracta aquest punt a nivell personal, però crec que seria ideal poder gaudir d’aquest tipus de relacions a nivells classe, ja que sn el fruit de la feina ben feta per part del professor

En segon terme, és interessant veure com l’educació és capaç de marcar les persones, en aquest cas en Mitch es veu marcat per la figura del seu professor de sociologia, a qui no oblida tot i que ha passat el temps. L’educació té una gran importància en la formació de persones a través de l’ètica i dels valors. Aquest llibre té una gran incidència en aquest aspecte, en l’assignatura de la vida i el sentit d’aquesta. Per tant és important remarcar que el avui transmets es veurà reflectit a l’endemà i vet aquí la importància de la educació, i per això és essencial que els mestres realitzin la seva tasca amb la dedicació i l’esforç que es mereix.

D’altra banda, voldria dir que en Morrie durant la lectura mostra alguns indicis de que es tracta d’un professor trencador, vull dir que rebutja la pedagogia tradicional i que tendeix a seguir un model proper al que proposa l’Escola Nova. Penso que  l’educació s'hauria d’estructurar seguint els preceptes que es deixen entre veure a la novella.

Per últim, m’agradaria dir que Els dimarts amb Morrie ha sigut un llibre que m’ha semblat molt interesant, tant per la història en si mateixa com per l’alt contingut reflexiu que conté i penso que és una lectura totalment recomanable.

Comment Stream