Risomaatiline õppimine

Mõtle ja tegutse nii, nagu üks taimeke seda suudab.

Mõiste "risomaatiline õppimine" loojaks võib pidada Dave Cormieri, MOOC liikumise ühte algatajat ja ristiisa.

Mõiste aluseks on sõna "risoom", mis ÕS järgi tähendab maa-alust, juurikat. Risomaatiline õppimine on seega mõtteviis, mis levib ja tekitab uusi mõtteid ning ideid ning mis samal ajal on omavahel seotud, sest kannaavad ühte algset ideed nii nagu juured toidavad ühte taime. (Minu tõlgendus Dave blogi artiklist "Rhizomatic Learning – Why we teach?")

Risomaatiline õppimine väljendub selgesti MOOC kursustel.

Selgitame, mõisteid OER, OCW ja MOOC

OER (Open Educational Resource) on avalikult ja tasuta kättesaadavad õppematerjalid, mis on kindlasti avatud litsentsiga (Creative Commons vms.).

OCW (Open Courseware) on selline OER, mis oli algselt ülikooli kursuse materjal ja siis pandi see veebi üles avatud litsentsiga ja koos õpijuhistega.

MOOC (Massive Online Open Courseware) on OCW erandjuht:

–piiratud toimumise aeg ja tähtajad–tähtajad panevad sind tööle

–korraldatakse iga aasta-paari tagant

–peab sisaldama kogu materjali

–õppejõud vastavad küsimustele ja juhendavad

–kuna osalejaid on palju, siis õppejõud delegeerivadteadmiste kontrollimist teistele tudengitele ja automaatsetele testidele.

allikas:

http://www.ttu.ee/public/i/informaatika_bakalaureu...

Kuidas on seotud risomaatiline mõtlemine ja MOOC?

Kuna MOOC kursused annavad võimaluse osalemiseks paljudele inimestele, siis risomaatiline õppimne väljendub seal väga selgelt. Mida rohkem inimesi kuuleb ja mõtestab enda jaoks mingit head ideed, seda rohkem võimalusi on teadmiste levikuks. Ehk siis - teadmine kandub edasi läbi omavahel põimuvate harude, olles samal ajal siiski igaüks iseseisev haru. Kui üks haru katkeb, ei kao isee, vaid kandub edasi teiste harude kaudu, toites nii põhiideed.

Vaata lisaks!