Thời tiết chán vl

lạnh vl

Năm vl thứ hai ở Hà Nội rồi...

"...mưa rồi nắng rồi lạnh rồi mưa lại nắng lại lạnh lại gió lại bệnh lại xụt xịt cứ thế cứ thế ngày qua ngày tháng lại tháng đéo bao giờ ngừng nghỉ..." - nlmquan.

Comment Stream