ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

                  Něco málo k historii ...

Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen Vlastenecký pomocný spolek pro Království české - jako třináctá národní společnost Červeného kříže na světě.

1868 - 1919 Vznik Československého červeného kříže (ČSČK)                                         1989 Vznik Českého červeného kříže (ČČK)

Český červený kříž (ČČK) je české občanské sdružení. V současné době má asi 20 000 členů a dobrovolníků, kteří jsou sdružení v 692 místních skupinách. Znak červeného kříže na bílém poli je určen k ochraně zdravotníků, zdravotnických materiálů a objektů. Český červený kříž se dělí do 73 oblastních spolků, které většinou sídlí v okresních městech.

                   Představitelé ČČK

Současným prezidentem ČČK je RNDr. Marek Jukl a ředitelem úřadu ČČK je RNDr. Josef Konečný. Viceprezidenty (zástupci ředitele) jsou Ing. Martin Srb a MUDr. Petr Vlk. Dozorčí rady ČČK je Ing. Jaroslava Vlčková.

RNDr. Marek Jukl - prezident Českého červeného kříže

          
                  Kolektivní členové

Kolektivním členem může být právnická osoba, která:                                                       1. Má sídlo v České republice.                                                                                           2. Ztotožňuje se s principy, cíli a úkoly ČČK.                                                                       3. Aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK.

Kolektivní členství v ČČK je upraveno stanovami Českého červeného kříže.                     V současné době má ČČK sedm kolektivních členů (Vodní záchranná služba, Horská služba, Česká speleologická společnost ...)                                                 

               Jaké je vlastně poslání?

Posláním ČČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy. Poslání ČČK vyplývá ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a je definován v zákoně č. 126/1992.

                     Zákon a úkoly

1. Působí v oblasti civilní obrany, ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof.                                                                                                                             2. Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitní služby.                         3. Působí jako uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby.                     4. Šíří znalost Ženevských úmluv (jsou čtyři úmluvy a tři dodatkové protokoly, které upravují podmínky a pravidla na ochranu obětí války během konfliktů)                             5. Působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

              Na závěr nějaké to video ...

Vypracovala: Katka Horáková

Comment Stream