Střídavý proud, transformátor, elektromotor, měření střídavého proudu a napětí, rozvodná síť

Střídavý proud+výpočet

Alternátor- vyrábí st.p.

stejnosměrnýXstřídavý

Stejnosměrný:stejný směr a velikost

Střídavý: změna směru a velikosti

T= ..doba, za kterou se jednou magnet otočí kolem cívky

Im=..maximální hodnota

i=.. aktuální velikost proudu

Transformátor

složení: 2cívky- primární a sekundární, společné jádro, počet závitů

výpočet: P= n2/n1

P= Transformační poměr

Jeli p>1 jedná se o transformaci dolů

Jeli p<1 jedná se o transformaci nahoru

Rozvodná elektrická síť

je to soustava kabelů drátů a vodičů

Typy elektráren= Vodní, Tepelná, Jaderná, Solární

Rozvodna je umístěna před městem

slouží ke snížení na vysoké napětí

Elektromotor

základni části :rotor, stator, komutátor

rotor-pohyblivá část

stator-nepohyblivá

Comment Stream