kníhtlač

Kníhtlač je technika tlače z výšky, ktorá používa tlačové formy s vystupujúcim tlačovým reliéfom s tlačovými plochami, na ktoré sa sústavou valcov nanáša farba a tlakom sa prenáša na materiál, na ktorý sa má tlačiť. Vynašiel ju Johana . V širšom zmysle sa niekedy ako kníhtlač označuje mechanické rozmnožovanie písaného textu vôbec alebo kníhtlačiarstvo.

Mechanické rozmnožovanie písaného textu poznali už Číňania, ktorí už v 8. storočí tlačili z dosák a od 11. storočiapohyblivými typmi.

Comment Stream