בעלי חיים פולשים

נמלת האש הגיע לארץ ממשלחת עצים מדרום אפריקה היא נמלה שמתרבה מהר מאוד הנמלה מאוד קטנה ועדיין לא מצאו ריסוס או חומר שינטרל את הנמלה.

Comment Stream