FLIPPING THE CLASSROOM

Waar regulier onderwijs zich kenmerkt door een klassikale instructie gevolgd door huiswerk, werkt flipping the classroom met een instructie op afstand en klassikale opdrachten. De instructie op afstand wordt vaak aangeboden als filmpje. Leerlingen kunnen dit zo vaak als nodig afspelen en hiermee op hun eigen tempo door de stof gaan.

De gedachte achter flipping the classroom is dat er tijdens de les meer tijd beschikbaar is voor individuele uitleg, activerend leren en verdieping. De leerlingen komen al met basiskennis naar de les. Door de opdrachten en extra uitleg merkt de docent sneller waar nog lacunes in de kennis van de klas zitten en kan hierop inspelen.