סיור מודרך בצרפת

האקלים -

בסרטון זה ניתן לצפות ב.....