Jelaskan bagaimana gambar ini mengajar nilai Daya Tahan?

Gambar ini menunjukkan nilai daya tahan dengan menunjukkan seorang sedang melakukan sebuah sukan lasak," cliff hanging". Jika orang yang tidak mempunyai daya tahan untuk berpegang dan menolak dirinya sendiri, dia akan jatuh.

Adakah kamu akan menunjukkan nilai yang sama? Kenapa?

Ya. Saya akan menunjukkan bahawa saya ada nilai Daya Tahan. Ia mencabar saya untuk mempunyai daya tahan untuk menghadapi penyeksaan fizikal semasa latihan hockey atau mencuba supaya jangan tidur di dalam kelas dan memberi tumpuan kepada guru yang sedang mengajar. Ia juga meunjukkan nilai daya tahan.

Mengapah nilai Daya Tahan penting dalam kehidupan?

Nilai Daya Tahan adalah penting dalam kehidupan kami kerana,jika kita senang memutus asa. Kita tidak ke mana-mana,dan kita tidak belajar apa-apa pun kerana kita memutus asa.

Berikan 1 situasi yang memerlukan kamu bersifat Daya Tahan?

Apa bila ia bulan puasa atau bulan Ramadhan, kita harus belajar untuk bersikap Daya Tahan dan bersikap Daya Tahan untuk menahan lapar.