Paris Sorbonne University

Najväčší komplex vo Francúzsku, ktorá sa venuje literatúre, jazykoch, civilizácií, umenie, humanitných a spoločenských vied. Je hlavným dedičom starého Sorbonny, ktorá siaha až do 13. storočia. To bol jeden z prvých univerzít na svete.

Comment Stream