Výtah je důležitý

Jsem dopravní prostředek z kategorie zdvihadel užívaný jako zdvihací zařízení pro dopravu osob nebo nákladu.

Jsem v podstatě plošina, která je tažena nebo tlačena mechanickými prostředky, nejčastěji lany nebo řetězy .První zmínka a výtahu je v díle římského architekta Vitruvia, který uvádí, že Archimedes postavil mě okolo roku 236 před Kristem.V Čechách se jeden z prvních výtahů, respektive jeho pozůstatky, dochovaly na zámku v Ploskovicích, vybudovaném ve dvacátých letech osmnáctého století. V téže době vznikám na zámku Zákupy, upravený v roce 1870 pro potřeby Ferdinanda V. Dobrotivého. Výtah v Zákupech jsem tím pádem úplně nejstarším dochovaným výtahem v českých zemích. V letohrádku Belaria v zahradě českokrumlovského zámku se pro změnu dochoval unikátní mechanismus, který sloužil v podstatě jako výtah na potraviny s tím, že bylo připravené jídlo tímto výtahem přepraveno přímo do střední části hodovní tabule. Tento výtah ovšem nebyl zavěšen, nýbrž naopak vysouván po způsobu divadelního propadla, takže konstrukčně poněkud připomínal moderní hydraulické výtahy.

Na zámku Konopiště je zase dochován mechanický výtah z devatenáctého století.Fungoval na jednoduchém principu, jeho pohyb vzhůru zajišťovala voda postupně napuštěná do nádrže, tvořící protizávaží jeho přepravní klece.V roce 1853 představil Elisha Otis bezpečný výtah, s pojistkou, která zabrání pádu kabiny při přetržení lana.

První elektrický výtah sestrojil Werner von Siemens v roce 1880.

Comment Stream

3 years ago
0

Pěkný článek :)

3 years ago
0

Hezký článek a naučný :D

3 years ago
0

Pěkný článek

3 years ago
0

pěkně promyšlené