Ny klätterställning

Jag tycker att vi borde ha en ny klätterställning.Den gamla är tråkig,ingen är vid den gamla,den nya blir populär.En ny blir dyr men det är värt det för barnen på fritids mm.en ny skulle göra mycket för hur barn kan leka på rasterna.

tack för mig

Comment Stream