částice

Škodí nám když:vsakování do zdi (vlhkost),přitahování špíny

Neškodí nám:při psaní na tabuli,zemědělství vzlínání

Částice se pohybují:difůze-pronikání částic do vody

Brovnův pohyb-částice pilu se pohybují po vodě

Malé částečky látky:molekuly:aspoň 2 atomy

Ionty:kladný a záporný

Prvky:jsou ve sloučenině

Sloučeniny:z atomů a z prvků

Atomy:obal+jadro+neutron+proton=atom

Comment Stream