Sloup nejsvětější trojice

v Olomouci

 • Byl postaven v 18.století (1716-1754). Návrh sloupu je nepochybně nejoriginálnějším dílem Václava Rendera.
 • Sloup byl postaven ke slávě ukončení morové epidemie.
 • Památka ve stylu označovaném jako olomoucké baroko.
 • Sloup zdobí řada kamenných soch s náboženskou tématikou, které jsou dílem významného sochaře Ondřeje Zahnera a dalších moravských umělců.
 • Je vysoký 32 metrů (což jej činí největším sousoším v České Republice) a jeho obvod je 17 metrů.
 • Základna sloupu, která je tvořena třemi patry, je obklopena dalšími 18 sochami svatých a 14 reliéfy v krásně zdobených kartuších.
 • Na třetím patře je 6 soch svatých, kteří jsou spojení s pozemským životem Ježíše (sv. Anna, sv. Jáchym, sv. Josef, sv. Jan Křtitel, sv. Vavřinec a sv. Jeroným).
 • Druhé patro je věnováno moravským světcům sv. Cyrilovi a sv. Metoději, sv. Blažeji a patronům Čech sv. Vojtěchovi a sv. Janu Nepomuckému.
 • Na nejnižším patře lze vidět dalších 7 svatých. (sv. Mořic, sv. Václav, sv. Florián, sv. Antonín, sv. Jan Kapistránský a sv. Alois Gonzag).
 • Mezi těmito sochami jsou vytesány reliéfy 12 apoštolů.
 • Na 1. patře je 12 soch světlonošů.
 • Na sloupu lze také číst chronogramy =zvýrazněná písmena, v jejich textu jsou zároveň římské číslice, jejichž součet je dohromady 1754 = rok dokončení sloupu
 • V roce 2000 byla uznána jeho universální hodnota, na základě které byl zařazen na Seznam světového dědictví.
 • Chronogram:                                                                                                 1754

Comment Stream