Comment Stream

3 years ago
0

Ook de armen doen mee aan het Suikerfeest. ze krijgen eten en soms ook kleren van de rijken, voor wie het een plicht is voor de armen te zorgen. daarna gaan de mensen naar een ontmoetingsplaats zoals een moskee of een zaal, in warme landen gaan ze naar een open terrein. dan krijgen ze een preek van de imam, waarmee de Ramadam echt wordt afgesloten. ook de vrouwen en kinderen zijn daarbij, zoals de profeet heeft aanbevolen. dan omhelzen de mensen elkaar en vergeten de fouten die de ander vorig jaar heeft gemaakt. ze wensen elkaar een gezegend feest toe.