יום חמישי, ה' בטבת תשע"ו, 17.12.2015 15:00-11:45
משרד החינוך תל אביב, רחוב השלושה 2 ת"א, קומה 1 אולם 1

מטרות המפגש

.טיפוח הקשר בין רשויות המקומיות למפקחי המשרד
.למידת עמיתים - רשויות משתפות בדגמי הפעלה של תכנית התקשוב בדגש על מרחבי למידה
.שיח מקדם סביב הפעלת תכנית תקשוב בדגש על קידום מרחבי למידה וירטואליים

לוח זמנים

מצגות

ראשת מינהל החינוך - ד"ר שוש נחום
מנמ"ר הרשות - איציק כרמלי
מתאמת עירונית לתקשוב החינוך - ניצנית ישראלי

מנהלת אגף החינוך - אופירה ביטון
מנמ"ר רשות - אורן חכם
רכזת תקשוב יישובית - רחל טנא

מנהלת אגף החינוך - נורית דנינו
מנמ"ר רשות - עופר קפלן
רכזות תקשוב עירוניות - אורית לנט ושרונה מזור