Michael Faraday

Michael Faraday mě zaujal tím, že žil ve velké chudé rodině. Byl jedním z 10 dětí a jeho rodina neměla moc peněz. A i přes to se stal významným anglickým fyzikem.Už od 14 let si vydělával např. jako knihař a tam začal získávat cenné vědomosti. Ve 20letech docházel na přednášky do vědecké společnosti a chvilku na to se stal asistentem v oboru chemie. Nejednali s ním vždy dobře, protože dlouho trpěl nedostatkem peněz. Naštěstí se ho ujal mecenáš John Fuller, který ho po finanční stránce zajistil. Oženil se, ale jeho manželství bylo bezdětné. Objevil dva nové chloridy uhlíku, zákon elektrolízy a pojmy ion, anoda, katoda a elektroda.

Comment Stream