Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd ;

Hoogbegaafd (bijvoeglijk naamwoord) : uitzonderlijk intelligent.

Mensen worden hoogbegaafd geboren, en kan erfelijk overgenomen worden.

-----------------------------------------------

Hoe herken je iemand met hoogbegaafdheid?

Niet alle kenmerken hoeven van toepassing te zijn. Toch kun je deze kernmerken vaak herkennen bij kinderen met hoogbegaafdheid. De kenmerken zijn:

- Minimaal een IQ van 130 of hoger
- Leergierig, goed concentratievermogen bij goede leerstof
- Goed geheugen
- Creatief in hun denken
- Goed in het leggen van oorzaak-gevolgrelaties
- Perfectionistisch
- Goed inlevingsvermogen
- Gemakkelijk lerend
- Probleemoplossend, zelfstandig
- Hoog doorzettingsvermogen
- Zoekt vaak contact met oudere kinderen
- De leerling stelt veel en/of opvallende vragen
- Snel ongemotiveerd wanneer er niet genoeg uitdaging is
- Apart gevoel voor humor
- Een hoge mate van gevoeligheid, bij drukte, geluid en spanningen.
- Vroege ontwikkeling op lezen schrijven en getalbegrip
- Het maken van grote denksprongen (grote leerstappen en snel oplossend)

-----------------------------------------------
Waarom is het belangrijk hoogbegaafdheid vroeg te herkennen?

Wanneer je niet op tijd opmerkt dat een kind hoogbegaafd is, kan het kind gaan onderpresteren uit verveling of gedragsproblemen gaan vertonen. Hierdoor kan het kind dus op school slecht gaan presteren, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.


-----------------------------------------------
Begeleiden van hoogbegaafde kinderen

Bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen moet je de leerlingen individueel begeleiden.

Hierbij kun je denken aan:
Waar ligt de belangstelling?
Wat is de gewenste leerstijl van het kind?
Welke intelligentiegebieden zijn sterk ontwikkeld?

Bij hoogbegaafde kinderen zorg je ervoor dat activiteiten en materialen extra uitdagend zijn, en maak je gebruik van verschillende werkvormen. Het is niet zo dat leerlingen dankzij hun hoogbegaafdheid het alleen wel redden.

Hoogbegaafdheid in mijn BPV-groep, wat kan ik hiermee doen?


Als blijkt dat een kind hoogbegaafd is of getalenteerd, kan je als school bijvoorbeeld:

  • Extra lesstof aanbieden;
  • De bestaande lessen versneld afwerken;
  • Een aparte klas inrichten binnen de gewone school, zoals plusklassen.

Cursussen m.b.t. hoogbegaafdheid

Oudercursus ; http://www.blijerwijs.nl/overige-activiteiten/curs...
Leerkrachtencursus ; http://www.lich.nl/content/dagcursus_hoogbegaafdheid.html

Comment Stream