ANG ESPIRITU PO BA NG MGA PATAY AY PWEDI PA BANG GUMALA O UUWI NG BAHAY?

TOTOO KAYANG SILA AY BABALIK? ATING TUNGHAYAN...

IPINAPANIWALA SA ATIN NA ANG MGA ESPIRITU NG ATING MGA YUMAO AY BUMABALIK SA ATING MGA TAHANAN AT SILAY NAKIKITIRA KASAMA NG MGA BUHAY LALO NA KAPAG SILA AY BIKTIMA NG MGA KARAHASAN AT SILA DAW AY NAGSUSUMIKAP NA MABIGYANG KATARUNGAN ANG KANILANG KAMATAYAN KAYAT SILAY HINDI NATATAHIMIK SA KANILANG MGA HIMLAYAN.

PERO ANO PO BA ANG SINASABI NG BIBLIA TUNGKOL SA KANILA? TOTOO PO BA NA SILA AY MAY KAKAYAHAN PA SA ANUMANG BAGAY NA NAGAGAWA NG MGA BUHAY? ATING ALAMIN ANG KATOTOHANAN NA ATING MASUSUMPUNGAN SA BANAL NA KASULATAN. SA TALATA NG BIBLIA ATING MABABASA SA;

JOB 7:9 Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. 10 Siya'y hindi na babalik pa sa kaniyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako.

NOTE: ITO PO ANG SINASABI NG BIBLIA, AT KUNG TAYO MAN MGA KRISTYANO, NARARAPAT LAMANG NA SA SALITA TAYO NG DIOS MANINIWALA KAYSA MGA HAKA-HAKA NG TAO NA KUNG MINSAN ANG MGA PAG-IISIP AT KANILANG MGA PANINGIN AY NILILINLANG AT NILALASON NI SATANAS UPANG MAGSISIPANIWALA SA MGA KATHANG ISIP NG TAO KAYSA SALITA NG DIOS NA BUHAY.

ATIN DIN ALAMIN NA MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL NG DIOS ANG PAGTAWAG SA ESPIRITU NG MGA PATAY;

DEUTERONOMIO 18:10Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway, 11O enkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. 12Sapagka't sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo.

NOTE: BAWAL PO ANG MGA BAGAY NA ITO SA HARAPAN NG DIOS AT ITO AY ITINUTURING NIYANG MGA KARUMAL-DUMAL SA KANYA. WAG NATIN SIYANG DAPAT BIGUIN SA KANYANG MGA UTOS SA ATIN.

NAWAY NAKAKATULONG ITO SA INYO MGA KAPATID. PURIHIN NATIN ANG PANGINOON AT MARAMING SALAMAT SA PAGBABASA NITONG AKING ARTIKULO......