NORMEN EN WAARDEN

normen en waarden, wat zijn dat?

Een waarde is wat jij (of iemand anders) belangrijk vindt, een norm geeft aan hoe groot die waarde moet zijn. Best te begrijpen aan de hand van een simplistisch voorbeeld: Jantje vindt geld belangrijk in ‘t leven (geld is dus voor hem een waarde); hij vindt dat hij minstens 100.000 euro op de bank moet hebben staan (dat bedrag is zijn norm).

Waarden worden dikwijls door de opvoeding thuis bepaald. Moeilijkheid is dikwijls om een norm te bepalen: eerlijkheid is een waarde, maar wat is de norm (is bijvoorbeeld een leugentje om bestwil toegelaten?). Voor de ene persoon wel maar voor de andere niet: ze erkennen dus dezelfde waarde, maar ze hanteren een andere norm. (bron: www.goeievraag.nl)

met welke normen en waarden ben jij opgevoed?

vertel......

gebruik je deze in de uitoefening van je beroep?

wat doe je als in je werk achter bepaalde opvattingen moet gaan staan, maar jij denkt daar anders over...

deel je bevindingen, maak een persoonlijke top 5