No saullēkta līdz saullēktam

Turpinājums 2008.gada akcijai!

2013. gada 8. martā Strenču novadniekam, fotogrāfam Dāvim Spundem apritēs 135 gadi. Kā veltījumu šai jubilejai esam iecerējuši Strenču novadā sarīkot otro foto akciju "Starp diviem saullēktiem". Šī foto akcija iecerēta kā turpinājums pirms pieciem gadiem Strenčos notikušajam projektam ar tieši tādu pašu nosaukumu. Šī projekta iniciatores un vadītājas bija toreizējās Strenču vidusskolas skolnieces Alise Ziemule un Paula Vaivade. Projektā 2008. gadā piedalījās 14 dalībnieki - gan toreizējie skolēni, gan pieaugušie.  Viņus arī šogad aicinām piedalīties foto akcijā, lai iemūžinātu Strenču novada vietas, notikumus un cilvēkus. Aicinām izvēlēties un iemūžināt fotogrāfijās tās pašas vietas, kuras fiksētas pirms pieciem gadiem 2008. gadā, lai redzētu , kādas pārmaiņas piecu gadu laikā notikušas. Lai informētu foto akcijas dalībniekus, kuri tajā iesaistīsies no jauna, Strenču novada mājaslapā www.strencunovads.lv sadaļā Galerija ir ievietota fotogrāfiju izlase no iepriekšējās akcijas. Aicinām akcijā piedalīties Strenču novada foto draugus, kuru vaļasprieks ir apturēt mirkļus fotogrāfijās, un iemūžināt novada vietas un notikumus starp diviem saullēktiem no 8.marta rīta līdz 9.marta rītam. Fiksētās fotogrāfijas lūgums iesūtīt elektroniski : ginta.gailite@strencunovads.lv  līdz 14. martam. Visi foto akcijas dalībnieki tiks laipni gaidīti akcijas noslēguma pasākumā 15. martā Strenču novada domē. Foto akciju organizē Strenču novada dome sadarbībā ar Strenču novada vidusskolu.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste