Dějepis

Bitva na Moravském poli

Bitva na Moravském poli byla 26. srpna 1278.

Byla dvě vojska, která mezi sebou bojovala, ale české vojsko prohrálo.

Ale to nebylo vše ztratili i českého krále Přemysla Otakara II.