Podstatné mená

Pomenúvajú osoby,zvieratá a veci,
nazývame ich podstatné mena.

Comment Stream