halloween words

black cat

BLACK CAT ou gato negro. Recurso do banco de imaxes do INTEF