עבודה בגיאוגרפיה

זיהום אוויר - שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי, או שכמותו של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה. המילה "זיהום" משקפת את העובדה שחומרים אלה מזיקים, במידה זו או אחרת, לחי ולצומח.

האוויר בתל-אביב-יפו אינו נקי, ונעשים מאמצים להקטין את הזיהום. זיהום האוויר נובע משתי סיבות עיקריות – האחת, שקשה יותר לטפל בה, היא העשן הנפלט מכלי-הרכב הרבים הנוסעים בעיר, מדי יום מגיעות למרכז תל-אביב-יפו למעלה

מ-600 אלף מכוניות! נוסף על כך נוסעים ברחבי תל-אביב-יפו כ-3,000 אוטובוסים בכל יום, ואליהם יש להוסיף גם משאיות ומוניות.

האחרת, שהטיפול בה פשוט יותר – היא העשן הנפלט מתחנת הכוח רדינג.

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות - עם העלייה ברמת החיים עולה גם רמת זיהום האוויר, בעיקר בגלל העלייה בצריכת האנרגיה ובמספר כלי-הרכב.

סוגי מזהמי האוויר, מקורות הזיהום, רמת הזיהום ואיכות האוויר בתחומי מחוז תל אביב בכללו, מושפעים מהמאפיינים המייחדים את המטרופולין הגדולה במדינה:

סוגי מזהמי האוויר, מקורות הזיהום, רמת הזיהום ואיכות האוויר בתחומי מחוז תל אביב בכללו, מושפעים מהמאפיינים המייחדים את המטרופולין הגדולה במדינה :

צפיפות אוכלוסין - כידוע, שיעור צפיפות האוכלוסין בת"א הוא הגבוה בארץ - וכתוצאה מכך ככל שנמצאים בעיר יותר תושבים, כך השימוש באמצעים המזהמים את האוויר גדול יותר.

  1. מרכז פעילות כלכלית-חברתית ותרבותית-תיירותית - ת"א מהווה מוקד למגוון פעילויות ושירותים בתחומים שונים, ובכלל זה פעילות כלכלית, חברתית, תיירותית ותרבותית. בתחומי המחוז פועלים מרכזים רפואיים, תרבותיים, אקדמיים ומסחריים. לעיר תל אביב ולשכנותיה מגיע מדי יום ציבור שזה אינו מקום מגוריו.
  2. תחבורה - המחסור במערכת הסעת המונים מפותחת ומסועפת לתוך מטרופולין דן וממנה, ובתוכה, יוצר לחץ תחבורתי כבד נוכח השימוש האינטנסיבי בכלי רכב פרטיים, המונעים בבנזין ובדיזל. מזהמי אוויר הנפלטים מתחבורה הם המקור העיקרי לזיהום האוויר במחוז תל אביב. צפיפות האוכלוסין והקרבה למקורות הזיהום - כבישים וכלי רכב, חושפות את הציבור לאוויר באיכות ירודה ומסכנות את בריאותו.
  3. תחנת הכוח רדינג, הממוקמת בצפון תל אביב,תחנת הכוח רדינג היא מקור מרכזי נוסף לזיהום אוויר בתחומי מחוז תל אביב.
  4. תעשייה - אזורי תעשייה פועלים ברוב הערים שבתחומי מחוז תל אביב. במתקיימת פעילות עצומה של מפעלי תעשייה הפולטים גזים( בעיקר בשל שרפת דלקים ) , הגורמים לעלייה ניכרת בזיהום האוויר בת"א.

פתרונות -

1.תחנות ניטור-

תחנות המודדות את רמת הזיהום באוויר במקומות שונים ובזמנים שונים ובזיהוי המקורות המזהמים.

2. עידוד תחבורה ציבורית-

שיפור התחבורה הציבורית והעלאת כמות הנוסעים מוריד באופן משמעותי את כמות הנוסעים והמכוניות הנכנסות לעיר - כלומר , זיהום האוויר ירד בצורה ניכרת.

3. צמצום מספר המכוניות הנכנסות לעיר -

אחת הדרכים לכך היא ( למשל ) היא איסור כניסה למכוניות פרטיות לאזורים מסוימים העיר, בשעות בהן יש עומס - ורמת הזיהום גבוהה.

4.הקטנת מספר כלי הרכב-

העירייה מפתחת תכניות שונות להקטנת מספר כלי הרכב,ביניהם:שכלול והרחבה של התחבורה הציבורית,בניית רכבת קלה, וסלילת שבילים מיוחדים לרוכבי אופניים

י5. עידוד אמצעי תעבורה לא ממונעים

לדוגמה: בניית שבילי אופניים - אופניים לא מזהמים ולא יוצרים עומס בתנועה.

Comment Stream