POHYB

Budu vám vysvětlovat něco o pohybu.
Pohyb se dělí na 5 dílů:druhy pohybu , jízdní řády , grafy , dráha a rychlost , pohyb vzhledem k ....

Druhy pohybu jsou:křivočarý , přímočarý , rovnoměrný a nerovnoměrný , trajektorie:křivka nebo čára , která znázorňuje pohyb tělesa.

Jízdní řády:dělí s na tisktuté a internetové a slouží k zaznamenávání času a čísla dopravních prostředků(autobusy,tramvaje,metro).

Grafy:vyčteme z něj např: dráhu v čase,čas ,za který těleso urazí nějakou dálku,rychlost daného tělesa.

Dráha a rychlost: dráha : značí se S,výpočet je V . T ( V = rychlost,T = čas),základní jednotka je km . Rychlost: značí se V,výpočet je S : T ( S = dráha,T = čas),základní jednotka je km/h .

Pohyb vzhledem k....: v klidu,v pohybu,relativní-záleží na tom vzhledem k čemu nebo ke komu pohyb vztahujeme,v klidu:strom vzhledem ke stromu je v klidu, v pohybu:dělník vzhledem k jedoucímu autu je v pohybu.

Comment Stream