PUTUJEMO AUTOBUSOM


Autobus je prometno sredstvo koje prometuje cestom.

Na autobusnom kolodvoru autobusi odlaze s odlaznog perona, a dolaze na dolazni peron.

Da bismo putovali autobusom, potrebno je kupiti putnu kartu. Putne karte putnici kupuju na blagajni.

U čekaonici putnici čekaju polazak ili dolazak autobusa. U garderobi mogu odložiti prtljagu.

Vrijeme odlaska i dolaska autobusa provjerava se na voznom redu.

Prometnik i osoblje kolodvora brinu se o točnom polasku i dolasku autobusa.

Autobusom upravlja vozač, a kondukter pregledava putne karte. Oni se brinu da putovanje od početka do kraja bude sigurno i ugodno.

U autobusu se treba ponašati pristojno.