Web 2.0 verwijst naar de ontwikkeling van internet tot een interactief medium waarbij ook doorsneegebruikers informatie kunnen uploaden en niet enkel downloaden, zoals dit het geval was bij het oorspronkelijke internet (web 1.0).

Web 1.0 was een eerste stadium van de conceptuele ontwikkeling van het world wide web. De eerste generatie webpagina's publiceerde vooral informatie. Het web was gecentreerd rond een top-downbenadering. Het toevoegen van informatie was niet voor iedereen mogelijk. Gebruikers konden enkel informatie bekijken, ze konden zelf geen bijdragen toevoegen aan de inhoud van webpagina’s. Web 1.0-webpagina's zijn afgesloten voor externe bewerkingen. De informatie kan dus alleen worden aangepast door de webmaster.

Met Web 2.0 bepalen de internetgebruikers mee de inhoud die op internet verschijnt en ze verhogen zo het interactieve karakter van het web.

Deze user-generated content wordt verzameld op sociaalnetwerksites zoals het op weblogs, wiki's, podcasts, RSS-feeds, webvideo en webservices met open toepassingsprogramma’s. Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn YouTube, Facebook, Wikipedia, Twitter….

Er wordt intussen ook al regelmatig gesproken van Web 3.0. Dit behelst de trend waarbij internettoepassingen meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden. Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase in de ontwikkeling van het internet en daarmee een vervolg op Web 2.0.