DE ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING

Een elektronische leeromgeving (ELO, ook vaak digitale of virtuele leeromgeving genoemd) is een digitale omgeving waarin zowel leerkracht als leerling met elkaar kunnen werken en communiceren in het kader van het leerproces. Een officiële definitie van een ELO luidt als volgt:

Een ELO is het geheel van technologische voorzieningen (computer hard- en software, infrastructuur en netwerken van telecommunicatie) die via de digitale weg het leerproces, de communicatie ten behoeve van het leren en de organisatie van het leren ondersteunen (Droste, 2000).

Bij een ELO in het secundair onderwijs onderscheidt men meestal een 4-tal hoofdonderdelen:

 • Communicatie: berichtenmodule, nieuwsberichten
 • Administratie: reserveringen, ‘intradesk’ voor intern delen van bestanden
 • E-learning: vakkenmodule met toetsen, remediëring, uploadzone, …
 • Leerlingvolgsysteem en rapportering: LVS en Skore
 • Het grote voordeel van een ELO is dat het een beveiligd, afgeschermd en meestal gesloten systeem is, waartoe leerlingen en personeel toegang krijgen via een specifieke login en wachtwoord. Hierdoor wordt het uitsluitend een werk- of leeromgeving.

  In dit voordeel schuilt echter meteen ook het grootste nadeel van bepaalde leeromgevingen, namelijk de geslotenheid. De leveranciers van ELO’s hebben vaak moeilijkheden om de nieuwe digitale trends te volgen. Bijgevolg gaan extra opportuniteiten met betrekking tot digitaal leren verloren en moeten sommige leerkrachten op zoek naar andere gratis mogelijkheden buiten de bestaande ELO.

  Wij kozen binnen de scholengemeenschap voor Smartschool als ELO. Andere vaak gebruikte ELO’s in Vlaanderen: ELOV, Dokeos, Moodle, Blackboard

  Alle info over smartschool: http://www.smartschool.be

  Extra info over ELO’s en hoe deze optimaal inzetten:

  http://www.kennisnet.nl/themas/elektronische-leeromgeving/

  Een kritische noot met betrekking tot ELO’s:

  http://www.kennisnet.nl/themas/elektronische-

  leeromgeving/praktijkvoorbeelden/passend-onderwijs-met-cloud-computing/