Třicetiletá válka

Třicetiletá válka trvala 30let.

Souhrn války: Třicetiletá válka nebyla výhodná pro Česko všude se rabovalo a zabíjelo. Mělo to celkem 5fází:
České stavovské povstání, Falcká válka, Švédská válka, Dánská válka, Švédskofrancouzská válka.

Významný vojevůdce byl Albrecht z Valdštejna.
Nejvíce škody nám způsobilo Švédsko, které do konce sídlilo pár z našich kostelů.
Celou válku uzavřeli mírem Vestfálský.
Třicetiletá válka se zaznamenala i na náš erb v podobě ruky s mečem.

Odnesl jsem si:
Třicetiletá válka měla pět fází.
Trvala 30let.
Bylo to lehké.
Tuto látku jsem zvládl dobře.
Bavilo mě to.

Třicetiletá válka

Co jste si z toho odnesli vy?

Comment Stream