Prečo ľudia navštevujú pútnicke miesta ?

Prečo ľudia navštevujú pútnicke miesta ? Túto otázku si položili už viecerý z nás. V tomto článku sa budem zaoberať touto otázkou a odpovedami na ňu.

Prvým takým dôvodom je hlavne viera v Boha čo je hlavným zmyslom pútnickym miest. Druhým známym dôvodom sú ziavenia ako napr. Panny Márie vo Fátime . Kde sa zjavila trom deťom. Tretí jden z najupredňovanejších je púť samotná. zmyslom je práve to, že človek spoznáva Boha v ľudoch samích a aj sám v Modlí sa zhovára sa s bohom, dokonca boli vyslovené aj videnia v ktorých sa im zjavil Boh ako svetlo. Piaty dôvod platí skôr pre tých, ktorý sú silnejšie veriací. Veria, že práve tu dostanú od Boha uzdravenie. Šiestym dôvodom je aj popularita a ich vysoká navštevnosť alebo odporúčania ostatných ľudí. Takými typickými sú napr. Lurdy, Fátima, Medžugorie  a mnohé ďaľšie. Šiestym dôvodom sú práve legendy s histoickým pôvodom. Ako napr. legenda o Marianke na slovensku. Istý mních vyrezal z dreva sošku Panny Márie. Počas pohanského povstania sa ju pred zničením pokúsil zachrániť a skryl ju do dutiny stromu. Miestnemu zbojníkovi sa potom narodili ťažko postihnuté deti. Rozhodol sa, že zmení doterajší spôsob života a stane sa čestným človekom. Vo sne sa mu zjavila Panna Mária a ukázala mu konkrétne miesto v lese. Zbojník sa tam naozaj vybral, vykopal tam drevenú sošku a taktiež narazil na prameň. Jeho deti po vykúpaní v tomto prameni vyzdraveli. Takým siedmym dôvodom je aj uctenie Panny Márie Loretskej nazývanej aj Madona. Tento dôovod platí aj pre pútnicke miesto v Talinsku- Loreto.

Pútnicke miesta a dôvody ich navštevnosti sú rôzne. Ja som vám tu vypísal tie najzálkadnejšie. Ďakujem za chvíľku pozornosti. :D

Zdroje:

http://http://dromedar.topky.sk/cl/1000131/1347556/Francuzske-Lurdy--stante-sa-svedkami-zazrakov

http://http://www.flickr.com/photos/hottouchmedia/6816577631/

http://http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilika_Mariazell.jpg

http://http://www.mariazell.at/wallfahrt/basilika/

Wikipédia.org

Tackk.com

Marianka :D

Fátima :D

Lurdy D

Čentochová :D

Marizel :D

Comment Stream