Renässansen

Renässansen pågick under början av 1400-talet till början av 1600-talet i olika delar av Europa. Innan renässansen var den gotiska epoken och efterträdaren för renässansen var barocken. Ordet renässans kommer från Frankrike och betyder pånyttfödelse och det var just det som hände efter medeltidens mörka tid.

De mest framstående konstarterna under renässansen var måleri, skulptur och konsthantverk. Det utvecklades nya tekniker och nya konstnärliga strömningar som perspektivet. I samband med att konsten utvecklades och växte i Europa fick konsten mer karaktär. Man började skapa realistiska konstverk med influenser från antiken som till exempel äldre grekiska och latinska texter samt exakta avbildningar av landskap och människor.

Renässansen påbörjade i Florens, med Filippo Brunelleschi som en av sina innovatörer och spreds sedan snabbt till andra Italienska städer. Stilen fördes sedan till Frankrike, Tyskland, England, Ryssland och andra delar av Europa vid olika datum och med olika grad av påverkan.

Under renässansen fick man en annan livssyn som kallas humanismen. Istället för att tro på att världen kretsar kring jorden och Gud så sätter man människan i centrum.  Man tror på människans fria vilja, på individualism och på religiös tolerans. Därför var det inte så mycket religiösa målningar under renässansen. Man gjorde även längre resor och kunde upptäcka nya land, som att Columbus hittade Amerika. Världen öppnade sig och man hittade människor med annorlunda religion. man kom även fram till att jorden var rund istället för platt och att universum i snurrade runt jorden utan solen.

Även Medici hade en stor roll i samhället under renässansen. Medici var en stor adelssläkt som hade sitt ursprung på den toskanska landsbygden men flyttade sen in i Florens. Släkten blev större och mäktigare och tog makten över Florens 1434. Släkten startade även en bank som blev den största i Europa under 1400-talet. Banken gjorde även att Florens blev en större del av landet och kontinenten. Medici sponsrade även konstnärer som Leonardo Da Vinci och Michelangelo så att dom blev ännu större.

Dom främsta konstnärerna var Leonardo Da Vinci och Michelangelo. Leonardo blev mest känd för sin målning av Mona-Lisa och Michelangelo blev mest känd för statyn David, känd från gamla testamentet. Statyn är 5,17 m hög. Dom flesta som var konstnärer var inte bara konstnärer utan var även skulptörer, arkitekter, ingenjörer, vetenskapsmän, naturforskare, matematiker, musiker och filosofer.

Musiken under renässansen blev flerstämmig eftersom man nu hade uppfunnit boktryckarkonsten. Och det var inte bara i musiken boktryckarkonsten var viktig. Konstnärer använde sig av boktryckning för att kunna dela med sig av perspektivet och anatomin som var dom två sakerna som utvecklades mest under renässansen i konstvärlden. Man sjöng ofta a Capella annars spelade man på spinnet, trumpet eller luta, som var dom centrala instrumenten.

Frågor:
Vad betyder ordet renässans?
Vem var en av innovatörerna till renässansen?

Leonardo Da Vinci
Leonardos mest kända verk, Mona Lisa
Michelangelo
Michelangelos mest kända verk, David.
Landskapsbild
Filippo Brunneleshi
Spinnet.
Lu

Comment Stream