POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ

Budu Vám vyprávět pohádku o veliké řepě tak jak by ji vyprávěl fyzik.

Jednoho krásného dne zasadil dědek  řepu.Po několika dnech řepa vyrostla.Dědek ji chtěl vytáhnout tak chytil řepu a vynakládal svou sílu na řepu.Řepa se ani nepohnula tak dědek vyslal zvukový signál a zavolal babku.Babka chytla dědka,dědek řepu a oba vynakládali společnou sílu na řepu.Řepa se zase ani nehnula tak dědek a babka zavolali na vnuka.Vnuk chytil babku,babka dědka,dědek řepu a všichni tři sečetli společnou  sílu a vynakládali ji na řepu.Řepa se zase ani nepohnul tak dědek,babka a vnuk zavolali na vnučku.Vnučka chytila vnuka,vnuk babku,babka dědka,dědek řepu a vyloženou společnou sílu převedli na řepu.Řepa se ani nehnula tak zavolali na psa.Pes chytil vnučku,vnučka vnuka,vnuk babku,babka dědka,dědek řepu a všichni vyložili společnou sílu a začli tahat.Řepa se opět nepohnula tak zavolali na kočku.Kočka chytla psa,pes vnučku,vnučka vnuka,vnuk babku,babka dědka a dědek řepu vynaložili společnou sílu na řepu ale opět byla síla moc malá aby ji vytáhli tak zavolali myš.A myš přehryzala kořeny všech šest bytostí zatáhli za řepu a táhli,táhli a řepa byla venku a všichni spadli na zem.

Barbora Turková

Comment Stream

3 years ago
0