Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí. (César)

ELEKTROMOTOR

Elektromotor je přístroj, který mění energii elektrickou na energii mechanickou. Jeho hlavní části jsou stator, rotor a komutátor. Stator je nepohyblivá část a bývají na ní upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem. Rotor je pohyblivá část stroje se magnetickým obvodem, hřídelí a vinutím. Komutátor zajišťuje přepínání směru do rotorových cívek tak, aby byla napájena vždy cívka pod aktivním pólem a byla dosažena co největší účinnost stroje. Elektromotor se používá do vysavačů, v tramvajích, autách na dálkové ovládání atd..

Transformátor

Transformátor se skládá ze tří hlavních částí. Z vinutí, magnetického obvodu a izolačního systému. Slouží k přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

Vzorec pro vypočítání transformačního poměru je N2:N1. N1 je cívka primární a N2 je cívka sekundární. Pokud je výsledek tohoto příkladu větší než 1 jedná se o transformaci nahoru. Pokud je menší než 1 jedná se o transformaci dolů.

Příklad:

N1 = 100

N2 = 3000

N2: N1 = p

3000 : 100 = 30

Jedná se o transformaci nahoru.

MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Proud měříme ampérmetrem, napětí voltmetrem.

ROZVODNÁ EL. SÍŤ

V transformátorech se snižuje napětí. U stožárů se zvýší na 110 kV a poté se ve dvou trasformátorech opět sníží.

STŘÍDAVÝ PROUD

Frekvence udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek a je to zároveň počet period v jedné sekundě. Jednotkou je 1 Hz ... hertz. Perioda je doba, za kterou se průběh střídavého proudu začíná opakovat. na obrázku T.