אריאל שטיינלנג

:שולמית אלוני

החלוצה שלנו

שם המגישות

רון מרדכי
מיי בן דוד
שחר שלום
סתיו כהן

                        מידע על צגה מלקו      

אני בחרתי בצגה מלקו משום שמה שהיא עשתה ועברה בחיים שלה היו מעניינים למשל שהיא עזרה בהפחתת הגזענות של האתיופים ואת מה שהיא עשתה  בענייני הפוליטיקה ועוד             דברים מעניינים