הנושא שלי הוא נאמן מחשב

  • לדעתי חשוב שיהיה נאמן מחשב בבית בספר
  • דבר ראשון הנאמן צריך לעזור למורים
  • דבר שני צריך תמיד להיות סובלני ולהסביר לאט  

Comment Stream

3 years ago
0

יפה