HDR

High Dynamic Range

Metoda HDR:

  • Vyftíme nejčastěji 3 a více obrázků z různou expoziční hodnotou. Každý bude vykreslovat něco jiného a proto je potom spojíme v jeden.
  • Funkce HDR se také často používá v počítačové grafice - nasvítí prostředí tzv. Bitmapu HDR, která poskytuje informace o světlech umístěných v prostředí. Výsledné osvětlení vypadá velmi reálně.

Zonální systém:

Metoda pro zobrazení optimální zobrazení jasů na scéně. Cílem je dosažení kvalitního https://tackk.com/659l2nprokreslení stínů a světel.

Zdroje:

High Dynamic Range. [online]. [cit. 2014-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range

Videoškola: Dynamický rozsah a HDR. [online]. [cit. 2014-05-27]. Dostupné z: http://www.digineff.cz/clanek/hdr/video-kola-dynamick-rozsah-hdr

Comment Stream