Mediawijsheid

B1: Ben ik bewust van de medialisering van de samenleving? (niveau 3)

* Ik weet de duidelijke effecten van het toenemend media- gebruik van de mensen te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons af komt, etc.

* Ik denk dat het ik binnen drie weken op niveau vier kan zitten, omdat ik me elke dag weer verbeter in het bewust zijn van medialisering.

* Niveau 4:
Kan de uiteenlopende effecten van de medialisering op onze bestaanswijze analyseren en vanuit meerdere perspectieven belichten. Verdiept zich daartoe in de nieuwste inzichten en actuele discussies.

B2: Begrijp ik hoe de media gemaakt wordt? (niveau 2)

* Ik herken veelgebruikte standaardtechnieken. Ook begrijp ik hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te bereiken en gebruik ik deze kennis om mediaboodschappen kritisch te beoordelen.

* Mijn doel is om hier binnen drie weken ongeveer op niveau drie te zitten, omdat ik hiermee waarschijnlijk meer tijd nodig heb.

* Niveau 3:
Kan analyseren hoe gangbare formats, codes en conventies bepalend zijn voor de inhoud en vorm die mediaproducenten aan hun mediaboodschappen geven.

B3: Kan ik zien hoe de media de werkelijkheid kleurt? (niveau 3)

* Ik herken wanneer media- boodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken.

* Voor mij is het haalbaar om binnen drie weken niveau vier te komen.

* Niveau 4:
Kan kritisch analyseren
hoe conventies en gebruiken binnen de mediabranche van invloed zijn op de maatschappelijke beeldvorming en de normen en waarden binnen een cultuur.

G1: Apparaten, software en toepassingen gebruiken. (niveau 3)

* Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega’s. Uploadt eigen audiovisueel materiaal. Is actief binnen diverse sociale netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal (binnen verschillende soorten media). Heeft een voor- trekkersrol binnen de eigen omgeving.

* Naar mijn idee is het haalbaar om binnen een maand niveau vier behaald te hebben.

* Niveau 4:
Volgt technologische ontwikke- lingen op de voet en probeert de nieuwste technologieën uit. Onderscheidt daarbij zinvolle toepassingen van commerciële hypes. Maakt zich nieuwe toe- passingen eigen, tweakt deze naar behoefte, en integreert
ze binnen een persoonlijk mediasysteem. Creëert met deze toepassingen hoogwaar- dige content en zet deze in om te communiceren en doelen te realiseren.

G2: Orienteren binnen media omgevingen. (niveau 3)

* Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten, inhoud en toepassingen op meerdere manieren met elkaar verbonden zijn of kunnen worden (zoals smartphones, video editors en sociale netwerken).

* Ik denk binnen ongeveer vijf weken op niveau vier te zitten, omdat dit me moeilijker lijkt.

* Niveau 4:
Switcht trefzeker van de ene naar de andere toepassing
en tussen apparaten. Koppelt apparaten en toepassingen aan elkaar en integreert deze in een persoonlijk mediasysteem. Weet wanneer welke toepassingen het meest geschikt zijn om in te zetten.

C1: Informatie vinden en verwerken.Kan (crossmediaal) schakelen tussen (niveau 3)

* Diverse informatie- bronnen. Weet diverse online informatiebronnen te benutten. Weet het volledige kennisreservoir van het internet efficient te ontsluiten. Kan informatie van diverse bronnen met elkaar vergelijken en de gevonden informatie samenvoegen. Kan binnen het totale (gevraagde en ongevraagde) informatieaanbod relevante informatie selecteren.

* Mijn hoop is om binnen vier weken niveau vier te bereiken.

* Niveau 4:
Heeft een persoonlijke strategie om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale netwerken informatie optimaal tot zich te laten komen.
Weet relevante informatie systematisch te beheren. Deelt relevante informatie en kiest daarbij voor verschillende doelgroepen het juiste medium.

C2: Content creëren. (Niveau 3)
* Gebruikt media om persoonlijke en professionele informatie te delen. Gebruikt diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren. Edit foto’s en video’s alvorens deze te uploaden. Optimaliseert het effect van verzonden boodschappen door gebruik te maken van de mogelijkheden die toepassingen bieden (zoals bijvoorbeeld hashtags op Twitter).

* Ik denk binnen vier/vijf weken ongeveer op niveau vier te zitten.

* Niveau 4:
Heeft een persoonlijke strategie om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale netwerken informatie optimaal tot zich te laten komen.
Weet relevante informatie systematisch te beheren. Deelt relevante informatie en kiest daarbij voor verschillende doelgroepen het juiste medium.

C3: Participeren in sociale netwerken. (niveau 3)
* Heeft een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Deelt interessante en vermakelijke inhoud, zowel in persoonlijke als professionele contexten. Reageert alert en constructief op posts van anderen, en houdt zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren.

* Binnen vijf weken hoop ik ongeveer op niveau vier te zitten.

* Niveau 4:
Stimuleert de interactie tussen anderen. Bevordert
de participatie van andere community members. Inspireert anderen optimaal gebruik te maken van sociale netwerken. Is behalve op zichzelf en naasten ook gericht op het gemeenschappelijke doel van de community als geheel. Waakt over de nettiquette binnen sociale netwerken en gaat uitsluiting, flamingo en destructief gedrag van anderen tegen.

S1: Reflecteren op het eigen media gebruik. (niveau 4)
* Ontwikkelt een bewuste strategie om optimaal met media om te gaan. Doseert wanneer welke media gebruikt worden. Weet media op het juiste moment in én uit te schakelen. Houdt de ervaringshorizon ruim door de eigen mediaconsumptie divers te houden.

S2: Doelen realiseren met media. (niveau 3)
* Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren
van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

* Ik denk binnen twee weken ongeveer op niveau vier te zitten.

* Niveau 4:
Ontwikkelt een bewuste strategie om optimaal met media om te gaan. Doseert wanneer welke media gebruikt worden. Weet media op het juiste moment in én uit te schakelen. Houdt de ervaringshorizon ruim door de eigen mediaconsumptie divers te houden.

Comment Stream