Pohyb - shrnutí

Pohyb je vlastnost těles. Pohybem určujeme, zda-li je těleso v klidu nebo v pohybu. Např. když řekneme, že auto je v klidu, musíme říct, vzhledem k čemu. "Stojící auto je v klidu vzhledem k silnici." Pohyb vlastně znamená, že těleso mění svou polohu. Jedno těleso může být zároveň v klidu i pohybu. "Auto je v pohybu vzhledem k silnici" a "Auto je v klidu vzhledem k autu jedoucímu vedle něj. Dráha tělesa se jmenuje trajektorie. Rychlost získáme výpočtem: v=s:t. Máme dva druhy pohybu: Rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý a nepřímočarý.

Posílám tackk, Pavel Huptych