Exkurze po gotických  památkách Brna

Tereza Moravcová & Sabina SmutnáKostel sv.Jakuba


Kostel svatého Jakuba je pozdně gotický trojlodní kostel nacházející se na Jakubském náměstí v brněnské čtvrti Brno střed, jehož historie sahá až do počátku 13. století. V roce 1995 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou.-V kostele se nachází hrobka slavného obránce Brna Louise Raduita de Souchese. Na stropě kostela se nachází řada cechovních znaků, erby šlechtických rodů i několik monogramů.

                                                                  HISTORIE

V době svého založení byl kostel určen hlavně pro německé obyvatelstvo, které se usadilo kolem dnešní Běhounské ulice. Založení kostela se předpokládá v období, které je vymezeno vládou Vladislava Jindřicha, tedy mezi roky 1201 - 1222. Roku 1340 byla ve sklepě vedlejšího domu, jenž kostelu před smrtí odkázal místní vikář, zřízena kostnice.[1] V této době je kolem kostela doložen hřbitov, který byl v následujících deseti letech postupně rozšířen. V letech 1368 - 1405 vzniklo kolem kostela několik kaplí (Božího těla, Sv. Mořice a Sv. Voršily), což vytvořilo zvláštní urbanistický komplex.


Brněnská Kostnice

Brněnská kostnice se nachází pod Jakubským náměstím v katastrálním území Město Brno, z větší části přímo pod kostelem svatého Jakuba.V minulosti se na tomto místě nacházel hřbitov, z kapacitních důvodů však vznikla kostnice. Když byl hřbitov koncem 18. století zrušen, kostnice byla uzavřena a na dlouho zapomenuta. Znovu objevena byla až v roce 2001 při archeologickém průzkumu náměstí. Podle Aleše Svobody, „objevitele“ kostnice, se v ní nachází až 50 tisíc kosterních pozůstatků, což z ní činí druhou největší kostnici v Evropě(první místo zaujímají pařížské katakomby).V roce 2008 město Brno uzavřelo se svatojakubskou farností smlouvu, podle které bude kostnice do roku 2026 v pronájmu Brna za korunu ročně, přičemž byla zpřístupněna veřejnosti v průběhu června 2012. Vchod do kostnice je přímo z náměstí, do jejího otevření jako vchod sloužil provizorní poklop z chodníku náměstí s následným sestupem po žebříku.

Comment Stream