מתחברים לתחביר

הגרעין-נושא נשוא

* בכל משפט הנשוא והנושא-הם גרעין המשפט.

הנושא הוא החלק עליו (מי /מה)מדובר במשפט, והנשואהוא החידוש לגבי הנושא.

קיים התאם בין הנושא לנשוא

1. התלמידים(נושא) לומדים (נשוא) תחביר .

2. התחלנו (נושא+נשוא)ללמוד תחביר ושיחבור.

נושא נסתר -נושא הבא ביחד עם הנשוא

סוגי נשואים :

1. נשוא פועלי - אם יש פועל במשפט, הוא יהיה באופן אוטומטי הנשוא.

המשטרה חשפה רשת ענפה של זייפני דרכונים.

2. נשוא קיום המילה "יש" תשמש תמיד כנשוא. המילים "אין" ו "היה" ( בכל הנטיות )

תשמשנה נשוא רק במקרים שניתן להחליפן ב "יש".

בפרק זה יש תרגול רב של הנושא הנלמד.

הייתה לנו מסיבת סיום מוצלחת ביותר.

אין לי אפשרות לסייע לכם במקרה זה.

נשוא מודאלי - נשוא שיש לו ניסוח של הוראה / המלצה / איסור וכדומה.

דוגמה : כדאי להקפיד בכל ניסוי בתחום המדע על ההשלכות המוסריות.

5. נשוא שמני - נשוא שאינו פועל. יופיע בד"כ אחרי אוגד.

אוגד : מילה המקשרת בין הנושא לבין הנשוא השמני. המילים "אין" ו "היה" ( בכל הנטיות ) כאשר לא ניתן להחליפן ב "יש". * כינוי הגוף "הוא" בכל הנטיות :

דוגמה : רוב השרידים הם מהתקופה הרומית.

6. נשוא מורחב - פעולה אחת המתבטאת במספר מילים.

א. פועל + שם פועל :

דוגמה : המפקד חייב להופיע בזמן לטקס סיום קורס הקצינים.

ב. פועל + ו + פועל :

דוגמה : האם חזרה וביקשה מבתה לא ללכלך את השטיח.

ג. ניבים וביטויים :

דוגמה : הנאשם טמן ראשו בחול בזמן קריאת כתב האישום .

משלימי המשפט

משלימי שם= לוואי לתמורה :

- הלוואי והתמורה יכולים לתאר כל חלק במשפט מלבד הפועל

הלוואי יענה על אחת השאלות הבאות :

1) איזה ? לוואי

דוגמה : הטיפול הרפלקס ולוגי עזר לנו. ( איזה טיפול? = הרפלקסולוג )

2) של מי/ של מה? לוואי

דוגמה : הודיעו לנו על המועד של המבחן. ( של מה המועד? = של המבחן )

3) כמה? לוואי

דוגמה : ארבעה תלמידים ייבחנו במועד מאוחר. ( כמה תלמידים? = ארבעה )

- התמורה מציגה במילים אחרות את החלק שלפניה. היא תופרד בפסיקים ( או במירכאות ) משאר המילים במשפט.

ניתן להשמיט ת התמורה או להחליף מקום בינה לבין החלק שלפניה.

תמורה

דוגמה: התלמידים נתבקשו להגיש למורה ללשון, מיה צאלח, עשרה משפטים.

השמטה : התלמידים נתבקשו להגיש למורה ללשון עשרה משפטים.

החלפה : התלמידים נתבקשו להגיש למיה צאלח, המורה ללשון, עשרה משפטים.

משלימי השם - הבחנה בין לוואי לתמורה :

דוגמה : הטיפול הרפלקסולוגי עזר לנו.

הודיעו לנו על המועד של המבחן

ארבעה תלמידים ייבחנו במועד מאוחר.

דוגמה: התלמידים נתבקשו להגיש למורה ללשון, מיה צאלח, עשרה משפטים.

משלימי הפועל - הבחנה בין מושא לתיאור :

גם המושא וגם התיאור יכולים להתקשר רק לפועל ( או לשם הפועל ) במשפט. ההבחנה ביניהם תיעשה ע"פ השאלה עליה הם עונים.

- המושא יענה על שאלה אחת בלבד הכוללת את מילת היחס שלפניו + מי / מה.

דוגמה : נושא נשוא מושא

התיירים התבוננו בתמונה בהתלהבות רבה.

החלק "בתמונה" ישמש מושא כי הוא פותח באות היחס "ב" ועונה על השאלה "במה ? ".

- במקרים רבים לא תופיע לפני המושא מילת יחס, אך ניתן להוסיף "את".

- התיאור לעומת המושא יכול לענות על יותר משאלה אחת, אך לפחות שאלה אחת תפתח במילת שאלה. דוגמה :

נושא נשוא מ.פ( מושא + תיאור אופן)

התיירים התבוננו בתמונה בהתלהבות רבה.

החלק "בהתלהבות רבה" ישמש תיאור אופן כי הוא עונה על השאלה "איך?".

משלימי הפועל - מושא ותיאור :

התיירים התבוננו בתמונה .

התיירים התבוננו בתמונה בהתלהבות רבה.

 • נתח את המשפט: אישה נעלה נעלה ,נעלה את הדלת בפני בעלה.

תחביר

  סוגי משפטים

  תחביר

  תזכורת:כיצד מנתחים משפט?

  מחפשים נשואים (כל פועל = נשוא)

  1. מחפשים מילות שעבוד או מילות חיבור בין משפטים
  2. תוחמים (משפט מורכב: עיקרי ופסוקית; משפט מאוחה (מחובר): חלוקה לאיברים)
  3. קובעים את סוגו התחבירי של המשפט (פשוט, מחובה (מאוחה), מורכב)
  4. קובעים את התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו (נושא, נשוא, משלים שם, משלים פועל).

  מילות שעבוד

  ש + פועל (שאמר, שכתב.....)

  כאשר

  אשר

  כש....

  כי

  אם

  ה + בינוני (ההולך, האומר...)

  לו, אילולא

  ............ + ש (מפני ש, לפני ש, במקום ש, מאחר ש, עד ש, כדי ש ועוד...)

  מילות חיבור

  סיבה ותוצאה

  לכן, לפיכך, על כן, משום כך, בעקבות זאת

  זמן

  לאחר מכן, לפני כן

  תכלית

  לשם כך, למען זאת

  ויתור

  למרות זאת, אף על פי כן, בכל זאת

  ניגוד

  אך, אבל, אולם,

  ריבוי והוספה

  ו החיבור, גם, כמו כן

  הבהרה והסברה

  זאת אומרת, כלומר, דהיינו

  תרגול

  א. תחביר ושחבור

  לפניכם מספר כותרות מן העיתון

  • ציינו את הנשואים במשפט.
  • סמנו מילית חיבור ו/או מילית שעבוד.
  • קבעו את המשמעות של מילות הקישור (הוספה, ניגוד, ברירה,

  ויתור, זמן, סיבה ותוצאה וכיו"ב).

  • כתבו כל כותרת בדרך אחרת מבלי לפגוע במשמעות שלה.

  1. הגשמים עדיין לא הגיעו, ולכן נשקלת הטלת מגבלות על השימוש במים.

  מספר הנשואים:______ מילית הקישור:_______ חיבור / שעבוד סוג הקשר: _________

  1.___________________________________________________________________

  2.. הממשלה העלתה הלילה את מחירי הדלק, והודעה על כך שמענו במהדורת החדשות.

  מספר הנשואים:______ מילית הקישור:_______ חיבור / שעבוד סוג הקשר: _________

  2.___________________________________________________________________

  3. כשמגיעה עונת החורף עולה צריכת המרקים בכ – 32% בממוצע.

  מספר הנשואים:______ מילית הקישור:_______ חיבור / שעבוד סוג הקשר: _________

  3.___________________________________________________________________

  לשון ט' –המשפט הפשוט ק.אורלי חטה"ב "דורות"

  נושאים למבחן

  1. המשפט הפשוט-ניתוח ושיחבור

  2. סביל , פעיל

  3. צורת המקור= שם פועל= ל+ פועל

  1. המשפט הפשוט

  א.הגרעין –נשוא נושא

  הנושא

  עונה על השאלה על מי/מה מדובר במשפט?מי /מה +נשוא= נושא

  • הנושא לא מקבל מילת יחס
  • הנושא יכול להופיע עם הנשוא(לדוגמא: למדתי)-נושא נסתר
  • הנושא מתאים במין ובמספר לנשוא המשוא יכול להיות מקור= שם פועל= ל+ פועל(דוגמא:ללמוד כדאי)
  • יש משפטים חסרי נושא(itבאנגלים-משפטי חוויה לרוב) (דוגמא:חם היום) ניתן לזהות שמדובר במשפט ע"י מעבר לעבר(דוגמא: היה חם היום)
  • לפעמים הנושא הוא סתמי(לדוגמא:בונים גשר. מתחילים לראות את הסוף) במקרה זה נכתוב

  על הנשוא-------- נושא+ נשוא

  נשוא:

  עונה על השאלה מה נאמר /עשה הנושא?

  • פועל= נשוא חשוב: כשיש פועל יש למצוא קודם את הנשוא
  • הנשוא יכול להיות מורחב(פועל+ ופועל,ניב, פועל +שם פועל)

  דוגמא לנשוא מורחב:

  החוקר העלה חרס בידו.(ניב)

  אתם נתלים על אילן גדול.(ניב)הנואם חזר והדגיש.(פועל+ ופועל)

  החורף ממשמש ובא.(פועל+ ופועל)

  הגשם חדל לרדת.(פועל +שם פועל)

  אתה צריך ללמוד לפני מבחן.(פועל +שם פועל)

  • יש תמיד נשוא
  • אי ן= יש= נשוא אין =לא = אוגד
  • כל מה שנראה כאוגד וניתן להחליף ביש= נשוא (דוגמא: היה לי ספר)

  נתח את המשפטים(1. רשום האם המשפט פעלי או שמני2. משפט פעלי –מצא קודם את הנשוא משפט שמני מצא קודם נושא)

  1. נעים להתרחץ בים בקיץ.
  2. גלעד הרבה לשנן את החומר לקראת המבחן.
  3. קולו הנעים של הזמר הוא בסוד הצלחתו.
  4. אבא הפך סבא.
  5. אבא הפך את הכיסא הגדול.
  6. העבודה נעשתה קשה מרגע לרגע.
  7. העבודה נעשתה במהירות הבזק.
  8. אין אנו מרוצים מהמצב.
  9. אין כסף.
  10. המכונית ירוקה.
  11. המכונית הירוקה חונה ליד בתכם.

  לשון ט' –המשפט הפשוט ק.אורלי חטה"ב "דורות"

  ב.הרחבה-משלימים

  משלימי השם

  לוואי-עונה על השאלות כמה? של מי? איזה?שלושה נושאים חשובים נלמדו היום הזה בכיתה שלי

  תמורה-מחליף השם (במידה והתמורה היא ויותר ממילה אחת היא תובדל בפסיקים)-התמורה תמיד הביטוי השני ולא הראשון(לדוגמא :ביאליק, המשורר הלאומי. כתב לילדים.

  משלימי הפועל

  מושאים (ישיר עקיף)את,(ישיר)מילת יחס(עקיף) +מי מה + הפועל?

  האיש פתח את הדלת

  תיאורים- מילת שאלה+ הפועל?-התיאורים מספקים לנו מידע משלים על הפועל

  סוגי תיאורים-זמן, מקום, אופן, מצב, סיבה ,תכלית,וויתור ,תנאי,מידה..

  2.סביל פעיל

  פעיל -מתמקד בעושה הפעולה –הנושא עושה את הפעולה

  סביל –מתמקד המקבל הפעולה- הפעולה ענשת על הנושא – בניינים כמו נפעל הופעל,

  פעיל

  סביל

  תעשיית המזון מייצרת צבעי מאכל.

  צבעי מאכל מיוצרים בתעשיית המזון.

  הילד רשם בשיעור.

  הילד נרשם בשיעור.

  הגדר פתרה את הבעיה

  הבעיה נפתרה באמצעות הגדר.

  שימו מילות שאלה:תפקיד התחבירי של מילות השאלה כתפקיד התשובה על השאלה

  לשון ט' –המשפט הפשוט ק.אורלי חטה"ב "דורות"

  3.צורת המקור= שם פועל= ל+ פועל

  נושא: ללמוד כדאי.

  נשוא מורחב : הילד התחיל ללמוד למבחן

  נשוא:חובה לשמור על חיי אדם.

  משלימי השם: הרצון להצליח קידם אותו בחיים.

  משלימי הפועל:המורה עודד אותי ללמוד למבחן.

  לסיכום : Eגרעין המשפט נושא ונשוא

  E משפט פעלי(הרחבה:1.משלמי שם,2.שלימי פועל)

  Eמשפט שמני- הרחבה:1. מרחיבי שם(לוואי ,תמורה)2.אוגד(בא בין נושא לנשוא במשפט שמני מייצג התהוות-היה ,נהפך נעשה אין= לא כינוי גוף----- את האוגד ניתן להשמיט)

  Comment Stream