Zvuk

Zvuková vlna je zhuštěný a zředěný zvuk (proud vzduchu) a nese v sobě určitou část energie
Hlasitost
0 db - práh slyšitelnosti
130 db - práh bolesti

Před hlukem se můžeme chránit například, když si dáme do uší špunty. Dále také protihlukovými stěnami, protihlukovými vaky, stromy, keři a nebo izolací.

Zdrojem zvuku může být libovolné chvějící se nebo kmitající se těleso. Zvuk se ze zdroje šíří všemi směry, formou zhuštování a zředování molekul vzduchu tím se tvoří zvukové vlny.

Hlas vzniká v tzv. jazýčkové píšťale. Když zpíváme nebo mluvíme, tak jsou hlasivky napnuté a je mezi nimi úzká hlasová štěrbina

Hlasivky se rozkmitají a vzniká kolísání tlaku vzduchu. Šíří se jako zvukové vlnění a tak vzniká lidský hlas.

Zvuk rozdělujeme na hluk a tón. Při nepravidelném chvění zdroje, jako je například nějaký skřípot, šustění, či výstřel vzniká hluk. Tón má určitou výšku, délku, sílu a barvu.

Frekvence = značka V

Jednotka je 1 Hz (hertz)

Pokud je zvuk nižší jak 20 Hz, tak vzniká Infrazvuk. Od 20 Hz do 20 KH je potom slyšitelný zvuk a je-li vyšší jak 20 KHz, tak se to jmenuje Ultrazvuk.