Esmaspäev (04.05.)


Maastikumäng

2. tund I a kl
3. tund I b kl
4. tund I c kl


Virtuaalne kunstinäitus

2. vahetund
Raamatukogu klass

Õpilaste tehtud multifilmid

3. vahetund
Algklasside maja saal


Keeleõppe töötuba

4.tund
II-III kooliastmele
Igast klassist 2 õpilast
Huvikooli multimeediumi klass

Comment Stream